Gezonde cellen en een gezond lichaam

Eerste hulp voor het hart

Geschreven door 
woensdag, 10 juni 2015 15:22
Uit talloze onderzoeken blijkt hoe belangrijk een suppletie met Ubiquinol is bij de behandeling van hartinsufficiëntie.
Uit talloze onderzoeken blijkt hoe belangrijk een suppletie met Ubiquinol is bij de behandeling van hartinsufficiëntie. (© drubig-photo, Fotolia)

De Amerikaanse arts Peter Langsjoen, onderzoeksspecialist in de cardiologie, bestudeert het succes van Ubiquinol-suppletie bij patiënten met een hartinsufficiëntie.

 

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vormen cardiovasculaire aandoeningen wereldwijd de belangrijkste oorzaak van overlijden. Het aantal patiënten met een hartinsufficiëntie neemt voortdurend toe in de geïndustrialiseerde landen. Het hart van deze personen is niet meer in staat de vereiste hoeveelheid bloed rond te pompen door het lichaam. Hun vermogen om zelfs geringe fysieke inspanningen te leveren zonder uitputtingsverschijnselen, kortademigheid of vermoeidheid gaat drastisch achteruit.


Dokter Peter Langsjoen is al bijna 30 jaar actief in Texas als praktiserend arts op het terrein van de niet-invasieve cardiologie en gespecialiseerd in congestieve hartinsufficiëntie. Hij was een van de eersten die vanaf begin jaren 80 de resultaten van de klinische toepassingen van het co-enzym Q10 en van Ubiquinol combineerde voor het verbeteren van de hartfunctie. Talloze onderzoeken doen vermoeden dat een suppletie van micronutriënten zoals Ubiquinol belangrijk is als begeleiding bij de behandeling van dit type patiënten.


Suppletie: niet alleen heilzaam maar ook cruciaal
Het hartspier is in ons lichaam het orgaan dat de grootste hoeveelheid Ubiquinol bevat. Als de hoeveelheid co-enzym Q10 afneemt naarmate we ouder worden, wat overigens extra het geval is bij ziekte, het gebruik van medicijnen of bij stress, neemt de energieproductie in het hart af. Geconstateerd is dat een tekort aan co-enzym Q10 in het bloed altijd optreedt in combinatie met hartinsufficiëntie, waarbij de omvang van het tekort evenredig samenhangt met de ernst van de hartinsufficiëntie. Een energietekort is van invloed op het hartritme en andersom is er bij een verzwakt hart eveneens sprake van een ontoereikende energieproductie.


Blijkens onderzoek kan er inmiddels vanuit worden gegaan dat een suppletie met Ubiquinol leidt tot betere resultaten dan met het co-enzym Q10. Dokter Langsjoen schreef eerst 150 tot 600 mg co-enzym Q10 per dag voor aan een groep van zeven patiënten met hartinsufficiëntie in het eindstadium (NYHA klasse IV). Daarna werd overgeschakeld op een dagelijkse suppletiedosis van 450 tot 900 mg Ubiquinol. De gemiddelde waarden van het co-enzym Q10 in de plasmaconcentratie van het bloed vertoonden een drie- tot vijfvoudige stijging en namen dus significant toe, terwijl de ejectiefractie van het hart steeg met 22 tot 39 procent. Bij vijf van de zeven patiënten was sprake van een duidelijke verbetering en steeg de klasse volgens de NYHA-indeling (New York Heart Association) met één, twee of zelfs drie niveaus. (1)


In een later onderzoek schreef dokter Langsjoen Ubiquinol voor in plaats van het klassieke co-enzym Q10 aan patiënten in klasse II en III (volgens de NYHA-classificatie). Hoewel de toegediende hoeveelheid Ubiquinol was verlaagd met 50 mg ten opzicht van de eerder gebruikte hoeveelheid co-enzym Q10 (334 mg in plaats van 384 mg), werd de concentratie van het co-enzym Q10 in het bloedplasma bijna verdubbeld (2,9 mg/l versus 5,3 mg/l) en verbeterde de beoordeling volgens de NYHA van 2,5 naar 1,6 (2).


Betere resultaten met Ubiquinol
Suppletie met Ubiquinol is onschadelijk en heeft geen bijwerkingen. Deze essentiële stof kan worden voorgeschreven voor alle klassen van de classificatie voor hartinsufficiëntie volgens de NYHA. Met name voor de zwaardere vormen van hartinsufficiëntie zoals klasse III en I werkt Ubiquinol sneller dan het klassieke co-enzym Q10. Dit hangt samen met het feit dat Ubiquinol twee tot vier keer beter wordt opgenomen door het lichaam en daardoor een betere biologische beschikbaarheid heeft. Dankzij de actieve samenstelling met een werkelijk antioxiderend effect kan Ubiquinol beter door het lichaam worden opgenomen, terwijl het bekende co-enzym Q10 (geoxideerde vorm) eerst moet worden omgezet in Ubiquinol voordat het door het lichaam kan worden opgenomen. Uit onderzoek is gebleken dat met Ubiquinol merkbaar hogere concentraties van het co-enzym Q10 in het bloed kunnen worden bereikt. Een optimale, therapeutisch werkzame CoQ10-spiegel zou boven de 3,5 mg/l moeten liggen. Deze waarden zijn bij patiënten met een zware hartinsufficiënte (NYHA III en IV) alleen te bereiken door toediening van Ubiquinol, omdat het co-enzym Q10 in dit geval ontoereikend is.


Ubiquinol kan indirect ook andere heilzame effecten hebben op de risicofactoren voor hart- en vaatziekten:


•    Vermindering van de oxidatie van LDL-cholesterol (Mohr 1992)
•    Vermindering van de cholesterolsynthese (Schmelzer 2009)
•    Vermindering van de meest atherogene fractie LDL-cholesterol (Schmelzer 2011)
•    Positieve invloed op het endotheel van de bloedvaten en op de bloedstroom (Gao 2012)
•    Verlaging van de bloeddruk (Rosenfeldt 2005 en 2007, Langsjoen 2009)
•    Ontstekingsremmende werking (Schmelzer 2011)

 

Bronnen:

1) Peter H. Langsjoen (2008): Supplemental ubiquinol in patients with advanced congestive heart failure. BioFactors 2008; 32; 119-128.

2) Langsjoen PH, Langsjoen AM. (2010) Supplemental Ubiquinol in congestive heart failure – 3 year experience. 6th International Q10 Conference Brussels. May 27-30 2010. Page 29-30.

Lees 1559 keer Laatst aangepast op woensdag, 10 juni 2015 15:50
Beoordeel dit item
(2 stemmen)