Güçlü hücreler - güçlü vücut

Otizm tedavisinde destek tedavisi olarak ubikinol

Yazan 
Çarşamba, 05 Ağustos 2015 10:20

Slovak Coménius de Bratislava (1) Üniversitesi'nin güncel bir klinik çalışmasının sonuçlarına göre, ubikinol besin takviyesi otistik çocuklarda davranış bozukluklarının hafifletilmesine yardımcı olabilir. Koenzim Q10'un aktif formu ubikinol, hücrelere enerji beslemesini iyileştirir ve güçlü bir antioksidan olarak hücre membranının fosfolipidlerini peroksidasyona karşı korur.

 

Bu çalışma kapsamında 3-6 yaş arası 24 otistik çocuğa 3 aydan uzun süreyle ubikinol bazlı besin takviyesi verildi: Birinci hafta günde 50 mg, ikinci haftadan itibaren günde 100 mg. Çalışmanın amaçlarından biri de yeni bir tanısal test geliştirmek ve otistik çocuklarda ubikinolün davranış ve peroksidasyon üzerindeki etkisini değerlendirmekti. Plazmadaki koenzim Q10 total konsantrasyonu 2,15 mg/L'yi aştığında tipik semptomlarda belirgin bir iyileşme yaşandı. Ubikinol alınmaya başladıktan sonra, plazmadaki koenzim Q10 oranı 0,55 mg/L gibi yetersiz bir düzeyden 2,6 mg/L'ye çıktı. Klasik koenzim Q10'a kıyasla, aktif ubikinol ile bu değerlere daha kolay ulaşılabilir. Bu sayede uyku bozuklukları (çocukların %34'ünde), arkadaşlarla oynama kapasitesi (%42), sözlü iletişim (%21) ve yemek yeme isteği (%17) alanlarında hissedilir derecede iyileşmeler gözlendi. Gelişmeler, plazmadaki koenzim Q10 total konsantrasyonunun ve lipid oksidasyonunun otistik çocuklarda ubikinol tedavisinin önemli biyobelirteçleri olabileceğini göstermektedir.


Otizm ciddi bir nörolojik gelişim sorunudur ve günümüzde tedavisi yoktur. Ancak spesifik tedaviler semptomların hafifletilmesine yardımcı olabilir. Ubikinol takviyesi ümit verici bir hareket noktasıdır. Doğal olan bu madde üzerinde birçok inceleme yapılmıştır ve yan etkisi yoktur. Ubikinolün otistik çocukların tedavisindeki önemi ilk kez bu çalışmayla gösterilmiştir. Sonuçların doğrulanması ve bir tedavi önerisinin geliştirilip son halini alabilmesi için daha fazla sayıda çocuğun katıldığı daha fazla analize ihtiyaç vardır.
 


Kaynaklar:
(1) Anna Gvozdjáková ve ark.: “Ubiquinol Improves Symptoms in Children with Autism”, Oxidative Medicine and Cellular Longevity Volume 2014 (2014), Article ID 798957.

Okunma 994 defa
Öğeyi Oyla
(0 oy)