Güçlü hücreler - güçlü vücut

Ubikinol erkeklerde fertiliteyi artırır

Yazan 
Çarşamba, 05 Ağustos 2015 10:22

Klinik çalışmalar, koenzim Q10'un aktif formu ubikinol takviyesinin erkeklerde idiopatik kısırlığa çare olabileceğini gösteriyor.

 

Kısırlık, vakaların yaklaşık %30'unda erkek partnerden kaynaklanmaktadır. Ürolog Prof. Dr. Reza Safarinejad bir dizi çalışmayla ubikinol takviyesinin spermatozoid sayısı ve motilitesini belirgin düzeyde artırdığını gösterdi. İdiopatik yani nedeni açıklanamamış kısırlığı olan erkeklere 26 hafta süreyle günde 200 mg ubikinol uyguladı. Son analize göre, seminal sıvının kalitesi, yoğunluk (+%81,6) ve motilite (+%31,7) artışları ve sperm morfolojisinde iyileşme (+%24) ile birlikte belirgin düzeyde arttı.(1)


Önceki çalışmalarda Prof. Dr. Safarinejad, önce koenzim Q10 uygulamasında seminal sıvı kalitesinde iyileşmeyi (2) ve ardından koenzim Q10 (3) tedavisinden sonra gebelik sayısındaki artışı incelemişti. 287 katılımcıdan %34,1'inin baba olma arzusu gerçekleşti.  


Koenzim Q10'un aktif formu olarak ubikinol daha fazla biyoyararlanım sunar ve daha düşük dozlarda daha fazla etki eder. Tıpkı klasik koenzim Q10 gibi ubikinol de hücrelerin içinde daha iyi bir enerji üretimi sağlar ve hücrelerin yaşlanmasına karşı güçlü bir antioksidan etki gösterir. Ubikinol tedavisinin hiçbir yan etkisi yoktur. Son derece kapsamlı çok sayıda çalışmada bu doğal mikrobesinin etkinliği ve zararsızlığı kanıtlanmıştır. Bu dikkat çekmeyen ve uygun maliyetli tedavi için hiçbir tıbbi veya cerrahi müdahale gerekmez.

 


Kaynaklar:
(1) Mohammad Reza Safarinejad (ve ark.): Effects of the Reduced Form of Coenzyme Q10 (Ubiquinol) on Semen Parameters in Men with Idiopathic Infertility: a Double-Blind, Placebo Controlled, Randomized Study: The Journal of Urology, Vol. 188, August 2012.  

(2) Mohammad Reza Safarinejad: Efficacy of Coenzyme Q10 on semen parameters, sperm function and reproductive hormones in infertile men: The Journal of Urology, Vol. 182, 237-248, July 2009.

(3) Mohammad Reza Safarinejad: The effect of Coenzyme Q10 supplementation on partner pregnancy rate in infertile men with idiopathic oligoasthenoteratozoospermia: an open-label prospective study: Springer Science+Business Media, published online, 13th Nov 2011.

Okunma 1007 defa
Öğeyi Oyla
(1 Oyla)